Piotr Szymański

Nowicjat Towarzystwa Jezusowego w Gdyni

ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia
tel.: +48 58 620 69 09

Piotr Szymański SJ – Urodziłem się 9 kwietnia 1972 r. w Lubrańcu na Kujawach. Do Szkoły Podstawowej i Liceum uczęszczałem w Lubrańcu. Po zdaniu matury i roku przerwy w 1992 r. rozpocząłem studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji. Łódź okazała się moim Damaszkiem. Tu spotkałem Jezusa i odkryłem swoje powołanie do Towarzystwa Jezusowego.

Po zakończeniu studiów w 1997 roku zostałem przyjęty do jezuitów. Po dwuletnim nowicjacie w Gdyni, wyjechałem na dwa lata do Krakowa na studia filozoficzne. Następnie w latach 2001 – 2003 pracowałem jako „magisterkowicz” w Szkole Kontaktu z Bogiem. W roku 2003 rozpocząłem studia teologiczne w Warszawie, które zakończyły się w 2006 obroną pracy magisterskiej i święceniami diakonatu. Następnie wyjechałem na dwa lata do Dublina (Irlandia) na licencjat. W 2007 roku przyjąłem święcenia kapłańskie w Warszawie.

Po powrocie z Irlandii pracowałem dwa lata (2008 – 2010) jako wikariusz w parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni. W latach 2010-2014 byłem duszpasterzem powołaniowym i odpowiedzialnym za Szkołę Kontaktu z Bogiem. Obecnie jestem Magistrem Nowicjatu.

Formularz kontaktowy

Twoje imię*:
Twoje e-mail*:
Wiadomość*: