Przetargi

Znak sprawy: ZNP-1/2016, Kraków, data zamieszczenia: 31.05.2016

Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wieży Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

Pełna dokumentacja do pobrania [TUTAJ]

Znak sprawy: TJ/1/2015, Kraków 22.09.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne [TUTAJ].

Znak sprawy: TJ/1/2015, data zamieszczenia: 01.09.2015

Wykonanie termomodernizacji ścian piwnic w budynku Kolegium w Krakowie ul. Kopernika 26 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. [DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-11/2015 Ogłoszone: 23.02.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-10/2015 Ogłoszone: 23.02.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-11/2015 – zamieszczone: 31.01.2015

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Częstochowie ul. Św. Kingi 74/84 w ramach przedsięwzięcia  “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokument do pobrania – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-10/2015 – zamieszczone: 31.01.2015

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi 778 gm. Brzozów w ramach przedsięwzięcia  “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokument do pobrania – [TUTAJ]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – ogłoszone 10.12.2014

Dokumenty do pobrania – [TUTAJ]

Ogłoszenia o udzieleniu zamówień – ogłoszone: 02.02.2015

Dokumenty do pobrania – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-10/2015 Ogłoszone: 31.01.2015

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi 778 gm. Brzozów w ramach przedsięwzięcia “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokumentacja przetargu do pobrania – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-11/2015 Ogłoszone: 31.01.2015

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Częstochowie ul. Św. Kingi 74/84 w ramach przedsięwzięcia  “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania – [TUTAJ]

Ogłoszenia o udzieleniu zamówień – ogłoszone: 14.01.2015

Dokumenty do pobrania – [TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-1/2014 Ogłoszone: 5. X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Bytomiu przy ul. M. Skłodowskiej 2 w ramach przedsięwzięcia “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-2/2014 Ogłoszone: 6. X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Domu Zakonnego we Wrocławiu przy ul. Stysia 16 w ramach przedsięwzięcia  „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-3/2014 Ogłoszone: 5. X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej we Wrocławiu przy Al. Pracy 26 w ramach przedsięwzięcia “Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-4/2014 Ogłoszone: 5. X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Czechowicach Dziedzicach przy Al. Św. Andrzeja Boboli 1 w ramach przedsięwzięcia „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-5/2014 Ogłoszone: 5. X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów oraz Wydawnictwa WAM w Krakowie w przy ul. Kopernika 26 w ramach przedsięwzięcia „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-6/2014 Ogłoszone: 5. X. 2014 r.

Kraków: Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej we Wrocławiu przy Al. Pracy 26 oraz przy ul. W. Stysia 16 w ramach przedsięwzięcia „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-7/2014 Ogłoszone: 6 X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Klasztoru Księży Jezuitów w Zakopanem przy ul. Ks. Kaszelewskiego 9 w ramach przedsięwzięcia „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-8/2014 Ogłoszone: 6 X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Domu Zakonnego w Kłodzku przy Pl. Kościelnym 9 w ramach przedsięwzięcia  „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZNP-9/2014 Ogłoszone: 6 X. 2014 r.

Kraków: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu, ul. Czaplaka 1A  w ramach przedsięwzięcia  „Działania energooszczędne w budynkach Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja przetargu do pobrania[TUTAJ]

Znak sprawy: ZP-2/2012 Ogłoszone: 19. X. 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23. X. 2012 r.

Znak sprawy: ZNP-2/2012 Ogłoszone: 5. X. 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego na rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26 polegającego na wykonaniu tynków renowacyjnych.

[DOKUMENT LINKOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego na rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie przy ul. Kopernika 26 polegającego na wykonaniu tynków renowacyjnych.
Numer sprawy: ZNP-2/2012 .

[DOKUMENT LINK] Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie z dnia 5. X. 2012 r. – SIWZ
Numer sprawy: ZNP-2/2012

[DOKUMENT LINK] Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie z dnia 5. X. 2012 r. – Załącznik 1
Numer sprawy: ZNP-2/2012

[DOKUMENT LINK] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Załącznik nr 2.1
Numer sprawy: ZNP-2/2012

[DOKUMENT LINK] OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – Załącznik nr 2.2
Numer sprawy: ZNP-2/2012.

[DOKUMENT LINKWYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH – Załącznik nr 3,
Numer sprawy: ZNP-2/2012

[DOKUMENT LINK] WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE, POSIADAJĄCYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Załącznik nr 4
Numer sprawy: ZNP-2/2012

[DOKUMENT LINK] Rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wschodniej Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Krakowie z dnia 5. X. 2012 r. – Załącznik 5 (wzór umowy)
Numer sprawy: ZNP-2/2012

Znak sprawy: ZP-1/2012 Ogłoszone: 3. X 2012 r.

OGŁOSZENIE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8. X. 2012 r.

Rozstrzygnięte: 3. X. 2012 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 8. X. 2012 r.
Numer sprawy: ZP-1/2012

Znak sprawy: ZP-4/PME/2008 Ogłoszone: 23. XII 2008 r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie remontu elewacji i posadzki wirydarza w Domu Zakonnym Mały Rynek 8 w Krakowie.

Rozstrzygnięte: 28. II 2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23. XII 2008 r.
Numer sprawy: ZP-4/PME/2008

Numer ogłoszenia: 279955 – 2008; Numer sprawy: ZSSK/ZP-1/2008 z dnia: 22. X 2008 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu dostawy „Braniewo: Dostawa samochodu osobowego (mikrobus) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dlaDomu Zakonnego Sióstr Emerytek w Ornecie”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer ogłoszenia: 279955 – 2008; Numer sprawy: ZSSK/ZP-1/2008

Znak sprawy: TJ/ZP – 7/2008 Ogłoszenie z dnia: 31. X 2008 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetarg ograniczony. „Wykonanie remontu dachów bazyliki i krużganków w Świętej Lipce”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia: 8.XII.2008 – Znak sprawy TJ/ZP – 7/2008

Znak sprawy: TJ/ZP – 8/2008 Ogłoszenie z dnia: 31. X 2008 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetarg ograniczony. „Wykonanie konserwacji tynkowanych elewacji krużganków i bazyliki wraz z konserwacją kamieniarki i rzeźb elewacji kościoła w Świętej Lipce”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Znak sprawy TJ/ZP – 8/2008 z dnia 1. XII 2008  

Znak sprawy: TJ/ZP – 6/2008 Ogłoszenie z dnia: 12. IX 2008 r.

OGŁOSZENIEo zamówieniu publicznym w trybie negocjacji z ogłoszeniem „Wykonanie konserwacji prospektu organowego w kościele O.O. Jezuitów w Świętej Lipce”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Znak sprawy TJ/ZP – 6/2008

Znak sprawy: TJ/ZP – 5/2008 Ogłoszenie z dnia: 19. VIII 2008 r.

OGŁOSZENIEo zamówieniu publicznym w trybie negocjacji z ogłoszeniem „Wykonanie modernizacji konserwacji witraży w kościele O.O. Jezuitów w Świętej Lipce”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Znak sprawy TJ/ZP – 5/2008

Znak sprawy: ZP-3/PME/2008 Ogłoszone: 12. VIII 2008 r. Rozstrzygnięte: 1. IX 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIEzamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich mechanizmu organów piszczałkowych z końca XIX w. w kościele św. Barbary w Krakowie przy pl. Mariackim.

Zawiadomienie

Znak sprawy: TJ/ZP – 4/2008 Ogłoszenie z dnia: 5. VIII 2008 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie negocjacji z ogłoszeniem „Wykonanie konserwacji barokowego ołtarza głównego w kościele O.O. Jezuitów w Świętej Lipce”..

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 30. IX 2008 r.: Znak sprawy TJ/ZP – 4/2008

OGŁOSZENIE Przetarg ograniczony „Konserwacja tynkowych elewacji bazyliki oraz krużganków Sanktuarium w Świętej Lipce”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 4. VIII 2008 r.: Znak sprawy TJ/ZP – 3/2008

Znak sprawy: ZP.01/05/08 Ogłoszone: 19 VI 2008

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego „Remont dachów bazyliki, krużganków i klasztoru w Świętej Lipce”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 15. VII 2008 r.: Znak sprawy TJ/ZP – 2/2008

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonanie instalacji przygotowania c.w.u. dla budynków Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: kliknij tutaj.

Znak sprawy: ZP-2/PME/2008 Ogłoszone: 27. IV 2008 r. Rozstrzygnięte: 26. V 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego na wymianę dachu wraz z remontem więźby dachowej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: kliknij tutaj.

Znak sprawy: ZP-1/PME/2008 Ogłoszone: 10. IV 2008 r. Rozstrzygnięte: 4. VI 2008 r.

OGŁOSZENIEo zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej w Domu zakonnym w Krakowie, Mały Rynek 8.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: kliknij tutaj.

Znak sprawy: ZP-6/PME/2007 Ogłoszone: 27. XII 2007 r. Unieważnione: 11. II 2008 r.

UNIEWAŻNIENIE zamówienia na wymianę dachu wraz z remontem więźby dachowej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26.
Zawiadomienie o unieważnieniu.

Znak sprawy: JCE/ZP-1/2007 Ogłoszone: 15. IX 2007 r. Rozstrzygnięte: 13. X 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE: Postępowanie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie boiska sportowego o rozmiarach 30 x 60 m o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem ochronnym o wysokości 4,0 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych systemem drenażu do studni chłonnych na działce przy Bulwarze Narwiku w Nowym Sączu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: kliknij tutaj.

Znak sprawy: ZP-1/2007

ROZSTRZYGNIĘCIE: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie posadzki w kościele, zakrystii i kaplicy w Bazylice w Starej Wsi w Gminie Brzozów.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający – Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 36-200 Brzozów, Stara Wieś 778 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie posadzki w kościele, zakrystii i kaplicy w Bazylice w Starej Wsi w Gminie Brzozów, została złożona 1 oferta.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez K.M.K MARMUR – GRANIT, Józef Piotr Kiełb, Józef Matuszek, Zdzisław Kwiatkowski Sp. J., 48-340 Głuchołazy, Gierałcice 11A.
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Znak sprawy: ZP-4/PME/2007

ROZSTRZYGNIĘCIE: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych wewnątrz kościoła św. Barbary w Krakowie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający – Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej 31-041 Kraków, Mały Rynek 8 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych wewnątrz kościoła św. Barbary w Krakowie, została złożona 1 oferta przez: Wykonawców występujących wspólnie:

1.ARS LONGA Sp. J. Konserwacje Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur, ul. Podgórki Tynieckie, 30-398 Kraków,
2.Konserwacja Zabytków, Sabina Szkodlarska, ul. Czerwińskiego 8/2, 31-300 Kraków.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie:
ARS LONGA Sp. J. Konserwacje Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur, ul. Podgórki Tynieckie, 30-398 Kraków,
Konserwacja Zabytków, Sabina Szkodlarska, ul. Czerwińskiego 8/2, 31-300 Kraków.
Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Znak sprawy: ZP-2/PME/2007

UNIEWAŻNIENIE: Wykonywanie prac konserwatorsko-restauracyjnych mechanizmu organów piszczałkowych z początku XX w. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
W terminie do składania wniosków nie został złożony żaden wniosek.

Znak sprawy: ZP-1/PME/2007

UNIEWAŻNIENIE: Wykonywanie prac konserwatorsko-restauracyjnych mechanizmu organów piszczałkowych z początku XX w. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
W terminie do składania wniosków nie został złożony żaden wniosek.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

UNIEWAŻNIENIE: Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich remontu więźby i wymiany pokrycia dachowego Kościoła Św. Barbary w Krakowie, Mały Rynek 8.