Fundacja „Mocni w Duchu”

ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łodź, Polska

Tel. +48 42 288 11 53
[email protected]

Fundacja Mocni w Duchu to centrum ewangelizacyjno-formacyjne w Kościele Katolickim. Powstaliśmy w 1987 roku z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego SJ, w odpowiedzi na potrzeby wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w całym kraju. Przez wiele lat Centrum nosiło nazwę Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, będąc jednostką lokalną Parafii Najświętszego Imienia Jezus. W 2017 roku zmieniliśmy nazwę na Mocni w Duchu. W 2021 r. Parafia Najświętszego Imienia Jezus ustanowiła Fundację Mocni w Duchu, a ks. Arcybiskup nadał jej status organizacji kościelnej. Od 1 września 2021 r. przenieśliśmy całą naszą działalność do Fundacji Mocni w Duchu.