Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

ul. Olecka 30, 04-980 Warszawa, Polska

Tel. +48 606 850 691
[email protected]

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe (Centrum Arrupe) istnieje od listopada 1997 roku i od 23 listopada 1999 roku jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Prowadzi działalność formacyjną wśród nauczycieli, wychowawców i liderów organizacji pozarządowych w kraju i za granicą. Posiada kilku pracowników etatowych i ponad 40 trenerów prowadzących kursy szkoleniowe. Działalność szkoleniową prowadziło w wielu regionach Polski, a także w innych krajach. Szkoliło nauczycieli i dyrektorów szkół z Litwy, Słowenii, Chorwacji, Malty, Ukrainy, Egiptu, Albanii, Mołdawii, Danii, Włoch, Białorusi, Węgier, Republiki Czeskiej, Sri Lanki, Rumunii, Norwegii, Rosji. Realizowane przez placówkę programy dotyczą głównie metodyki nauczania (ignacjański model pedagogii), etyki i metod w pracy wychowawczej z nastolatkami, umiejętności dokonywania wyborów, kierowania zmianą, publicznego występowania (program ORATOR), kreatywności i rozwoju duchowego. Ponadto Centrum Arrupe proponuje kursy z zarządzania instytucjami edukacyjnymi i organizacjami non-profit, prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne na terenie szkół, poradniczą stronę internetową „Rozmawiamy o wychowaniu” (www.wychowanie.jezuici.pl), spotkania biblijne (Akademia Biblijna – www.akademiabiblijna.pl), zajęcia na temat wiedzy o Bałtyku (Uniwersytet Bałtycki) oraz konferencje i spotkania dyskusyjne. Od roku 1998 Centrum Arrupe wydaje kwartalnik „Być dla innych” (www.bycdlainnych.pl) oraz publikacje książkowe. Rozwinęło także działalność z profilaktyki narkomanii pomagając szkołom w wypracowaniu programów profilaktycznych, za co otrzymało wyróżnienie Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę edukacyjną w roku 2004. Jest członkiem kilku platform pozarządowych: Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Grupy Zagranica oraz sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Centrum zostało zlikwidowane w 2019.