Fundacja Korpus Kobiet Katolickich

ul. Rakowiecka 61 , 02-532 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 542 87 32
[email protected]

Głównym celem Fundacji jest wspieranie i wykorzystywanie potencjału kobiet, które należą do społeczności Kościoła Katolickiego, a także tych kobiet, które w życiu kierują się doktryną i nauką społeczną Kościoła Katolickiego, dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski oraz popularyzacja postaw odpowiedzialności społecznej i wspieranie zaangażowania kobiet w działania prowadzone przez Kościół Katolicki w Polsce.