Fundacja Korpus Kobiet KatolickichGłównym celem Fundacji jest wspieranie i wykorzystywanie potencjału kobiet, które należą do społeczności Kościoła Katolickiego, a także tych kobiet, które w życiu kierują się doktryną i nauką społeczną Kościoła Katolickiego, dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski oraz popularyzacja postaw odpowiedzialności społecznej i wspieranie zaangażowania kobiet w działania prowadzone przez Kościół Katolicki w Polsce.

Działalność Fundacji zawieszono w 2018 roku.