Biuro Wsparcia i Rozwoju

ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa, Polska

Tel. +48 797 907 557
[email protected]

Wiele naszych inicjatyw w zakonie jezuitów potrzebuje wsparcia duchowego, ludzkiego i finansowego. Nie jest to sytuacja nowa. Towarzystwo Jezusowe zawsze starało się pozyskać i współpracowało z dobroczyńcami wspierającymi prowadzone i rozwijane dzieła zakonne. Począwszy od naszego założyciela św. Ignacego z Loyoli, w czasie swojej prawie 500-letniej działalności, tylko dzięki współpracownikom i dobroczyńcom udało się jezuitom uczynić tak wiele dobrego, udało się zmienić świat, udało się pomóc wielu ludziom odnaleźć Chrystusa. Biuro Wsparcia i Rozwoju ma za zadanie dalej kontynuować tę tradycję i łączyć razem ideały z możliwościami, czyli jezuickie dzieła i inicjatywy z dobroczyńcami.