Apostolstwo Modlitwy – Krajowy Sekretariat

Kopernika 26, 31-501 Kraków, Polska

Tel. 12 421 81 41
[email protected]

 

AM w Polsce i na świecie

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży. AM cieszy się poparciem także miejscowych biskupów i proboszczów. Cześć oddawana Bożemu Sercu przez modlitwę i pracę tego Stowarzyszenia staje się jeszcze bardziej ożywcza i przystępna dla współczesnego człowieka. W Polsce powstało w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Obecnie działa ono na terenie całej Polski w różnych parafiach, posiadających ogniska AM. Działa także przez indywidualne apostolstwo nie zrzeszonych osób.

Cel i środki AM

  • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
  • Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
  • Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
  • Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
  • Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
  • Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
  • Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
  • Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
  • Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
  • Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne