Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, Polska

Tel. +48 733 734 777

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, w skrócie WŻCh – jest ogólnoświatowym publicznym stowarzyszeniem, funkcjonującym w ramach Kościoła. Tworzą go osoby świeckie poprzez przynależność do wspólnoty lokalnej w poszczególnych miastach (w Polsce jest ich 13). Każda wspólnota krajowa i lokalna posiada asystenta (jest nim zazwyczaj jezuita) oraz animatora i koordynatora (wybierani spośród członków wspólnoty). Asystentem światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest obecnie Generał Towarzystwa Jezusowego – Arturo Sosa SJ.

WŻCh bazuje na duchowości ignacjańskiej i jest wspólnotą apostolską. Członkowie wspólnot w ramach spotkań w grupach podstawowych dzielą się swoim doświadczeniem Boga w ich życiu codziennym, przeżywaną modlitwą, zwłaszcza medytacyjną/kontemplacyjną na podstawie Pisma Świętego czy Ćwiczeń Duchowych oraz zaangażowaniami apostolskimi.  Uczestnicy biorą także udział w rekolekcjach ignacjańskich. Dbają o częste przystępowanie do sakramentów oraz o osobistą modlitwę, korzystając m.in. z ignacjańskiego rachunku sumienia. 

Wspólnota ta charakteryzuje się różnorodnością osób, profesji, wieku jednak w którym wieje ten sam Duch Święty, tworząc atmosferę miłości. Członkowie wspólnoty wzajemnie się ubogacają poprzez swoje doświadczenie życiowe, drogą wiarą przeżywanym apostolstwem oraz otrzymanymi talentami.

Więcej informacji można znaleźć na: www.wzch.org.pl