Bursa im. Ks. W. Gurgacza

ul. Św. Ducha 12, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Tel. +48 18 442 30 98 lub 606 424 487
[email protected]

Bursa młodzieży męskiej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych została powołana do istnienia 15 sierpnia 1991 r., przez Prowincjała Jezuitów w Krakowie i jest katolicką placówką opiekuńczo-wychowawczą uczącej się poza domem rodzinnym młodzieży w gimnazjach i szkołach średnich w Nowym Sączu. Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w tej placówce przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Opiekę nad Bursą sprawują księża jezuici.

Celem istnienia Bursy jest towarzyszenie młodym ludziom na etapie ich formacji edukacyjnej, poprzez troskę o rozwój intelektualny, ludzki i duchowy wychowanków, poprzez spotkania indywidualne i grupowe, pomoc w nauce i stały kontakt z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi. Współpracujemy także z organizacjami wspomagającymi proces wychowawczy.